KTS Rebslagervej

Københavns Tekniske Skole

KTS Rebslagervej KTS Rebslagervej KTS Rebslagervej KTS Rebslagervej KTS Rebslagervej

Projekt Info

Renovering af gårdarealer efter en struktureret og gennemtænkt plan, hvor opholdsområderne bliver rare at opholde sig i, materialeoplag minimeres og overflødigt gårdinventar undgås.

 

Gårdarealer er udført med bæredygtighedselementer som skybrudssikring vha. vandrender, belysning vha. LED teknologi og grantræ til terrasser m.v.

 

Tegnestuen har udarbejdet et samlet idé- og skitseoplæg indeholdende opholdsrum, rygerum, cykelrum, materialerum, skiltning, udeinventar, belysning og belægninger.

 

Projektet er gennemført i etaper og med inddragelse af skolens elever på dele af arbejderne som eks. de forskellige  uderum.

Tegnestuen har forestået udbud, byggeledelse- og økonomi samt fagtilsyn

 

Samlet areal ca. 20.000 m2