Politigården - genopretning

Bygningsstyrelsen

Politigården - genopretning Politigården - genopretning Politigården - genopretning Politigården - genopretning Politigården - genopretning

Projekt Info

Københavns politigård har de seneste tre år gennemgået en større renovering, der i respekt for den oprindelige arkitektur og udsmykning er den enestående bygning værdig.
Ole Hagen arkitekter har udført fagtilsynet i totalrådgivningen i den omfattende og komplekse genopretning. Vi har spillet en central rolle for projektets fremgang, og koordineret rollefordelingerne imellem Bygningsstyrelsen, byggeledelsen og entreprenøren.
Fra projektets start har vores store erfaring med håndtering af historiske bygninger og helhedsforståelsen af Politigårdens arkitektoniske tyngde sikret, at vi har fastholdt den forventede høje kvalitet i det udførte arbejde.
Resultatet efterlader ikke bare de berørte bygningsafsnit i en langt bedre indeklimamæssig stand, men fremhæver også Politigårdens fantastiske visuelle virkemidler i kraft af den restaurerede udsmykning.
Fagtilsynet omfattede bl.a. energioptimering, miljøsanering og genetablering af det oprindelige naturlige ventilationssystem. Vi har også ført tilsyn på fagentrepriserne for gørtler, marmoreringsmaler, stukkatør, dørautomatik og emaljeringsarbejdet. Fagtilsynet har været bistået af underådgiverne D&N rådgiv. ingeniører (VVs ogkonstruktioner) og Gert Carstensen rådgiv. ingeniører (el).
Byggeperioden løb fra august 2014 til oktober 2017 og har en anslået byggesum på ca. 197 millioner kroner. Projektet blev udført i fire etaper over de tre år.