Gangbro over Laksegade

Danske Bank

Gangbro over Laksegade Gangbro over Laksegade Gangbro over Laksegade Gangbro over Laksegade

Projekt Info

Renovering af en fredet gangbro.

 

Gangbroen er beliggende hen over Laksegade ved Danske Banks hovedsæde i Holmens Kanal.

Facaden (1915) er udført i kunstsandsten (indfarvet cementmørtel) med støbte figurer og pudsede skorerede flader.

Ved renoveringen er figurerne afformet og nye støbt og opsat.

Al puds er borthugget for at blotlægge betonkonstruktionen for efterfølgende renovering.

Alle øvrige elementer som vinduer, bronchefigurer, kobbertag samt indvendige overflader er renoveret