Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s

FOG a/s

Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s Ny lokalplan i Lyngby for Fog a/s

Projekt Info

Ole Hagen arkitekter har udarbejdet en ny lokalplan for trælastvirksomheden Fog i Lyngby. I de kommende år vil Fog vitalisere sit nuværende bynære område ved Firskovvej til et nyt moderne erhvervs- og byggecenter og en ny boligbebyggelse. Visionen for projektet er udviklet, beskrevet og visualiseret af Ole Hagen arkitekter i tæt samarbejde med Fog og Lyngby Taarbæk kommune. Vi har som arkitekter haft et særligt fokus på vores rolle som formidler og forhandler mellem parterne for at sikre en veldisponeret byfortætning og et markant kvalitetsløft i området. Udviklingen vil skabe en forbedret skalamæssig overgang imellem villaområdet ved Birkholmsvej til den fremtidige fortætning af erhvervsområdet langs Firskovvej. Med den kommende bebyggelse bestående af byggecenter, kontorerhverv, butikker og boliger, ser vi frem til at projektet kan bidrage til at skabe værdi for Lyngby.