Bredgade 70

Karberghus A/S

Bredgade 70 Bredgade 70

Projekt Info

Ombygning af fredet ejendom (tidligere hospital) til kontorformål.

 

Ejendommen er renoveret fra kælder til tag omfattende nye VVS- og Elinstallationer, nye massive plankegulve, malerarbejde vægge, lofter og træværk.

Tegnestuen har varetaget myndighedshåndtering, udbud, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn og gennemført byggesagen i sommerperioden indenfor en stram tidsplan.

 

Arealet er på 1.500 m2