Borgervænget Genbrugsstation

Amager Ressourcecenter

Borgervænget Genbrugsstation Borgervænget Genbrugsstation Borgervænget Genbrugsstation

Projekt Info

Ny genbrugsstation i samarbejde med Rambøll A/S

 

En ca. 500 m2 akustik overdækning over indkørselsområdet er udført med skråtstillede akustiske lameller, lukket mod syd og åbne mod nord. Den lukkede flade mod syd er forberedt for etablering af et solcelleanlæg, der på sigt kan gøre pladsen selvforsynende med strøm til belysning, maskiner m.v. Den åbne del mod nord sørger for dagslys til arealerne under overdækningen.

 

Belysning af pladsen er udført med LED belysning.

 

Ibrugtaget 2010