Profil

Profil

God og brugbar arkitektur med fokus på kunden

Det er vores ambition at udvikle god og brugbar arkitektur, hvor profileringen drejer sig om vores kunde. Tegnestuen ser det som en fornem opgave, at lytte til brugernes behov og udvikle ideerne i det samspil, der er en forudsætning for et godt resultat.

Vi tager de økonomiske rammer alvorligt og har den opfattelse at god arkitektur godt kan skabes, uanset hvor mange midler der stilles til rådighed.

Vores kompetencer tager afsæt i tre forretningsområder: Bygningskultur, Byggeri & Planlægning samt Indretning & Design.

Indenfor alle forretningsområder indarbejdes bæredygtighed i det omfang det bringer værdi for kunden. Vi arbejder udfra den danske DGNB-ordningen, der er særlig karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter i analysen –  nemlig den tekniske, selve processen, den sociale/funktionelle, den økonomiske og den miljømæssige kvalitet.

Tegnestuens særlige kompetence er at få funktion, æstetik og myndighedsforhold til at gå hånd i hånd med gennemførelse af projektet indenfor aftalt tid og økonomi.