Aktuelt

6. februar
2020

Ole Hagen arkitekter bliver en del af H+ARKITEKTER

Vi kan med stor begejstring over fremtiden fortælle at Ole Hagen arkitekter er solgt til H+ARKITEKTER.

Navnet Ole Hagen arkitekter overlades til historien, men det gode arbejde fortsætter styrket og vi glæder os til at tage fat på eksisterende og nye opgaver sammen med mere 60 nye kollegaer fra H+ARKITEKTER. Administrerende direktør i Ole Hagen arkitekter fortæller:

”Salget er for os en naturlig reaktion på en ny virkelighed i branchen, hvor der stilles højere krav til specialkompetencer og sikkerhed for kapacitet. Vi har længe ledt efter det perfekte match – det har vi nu fundet og opkøbet gør os i stand til fortsat at rådgive vores kunder og samarbejdspartnere.

Opkøbet er et led i H+ARKITEKTERs strategi om yderligere at styrke virksomhedens position som én af landets førende rådgivere for professionelle bygherrer.

”Vi har et stort fagligt og værdimæssigt fællesskab, hvorfor det er naturligt for os at forene kræfterne, så vi konsoliderer vores position i markedet”, siger H+ARKITEKTERs administrerende direktør Rasmus Klausen.

Ole Hagen arkitekter blev grundlagt i 1950’erne og tager en lang og glorværdig historie og portefølje af kunder og projekter med sig. Virksomheden ejes i dag af Charlotte Barlach og Lars Lind, som efter opkøbet fortsætter som ledende medarbejdere i H+ARKITEKTER.

23. januar
2020

Vundet rammeaftale for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen

Teamet bestående af Orbicon, Skala og Ole Hagen arkitekter har vundet en rammeaftale for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen. Dette omfatter totalrådgivning i delaftale 5 for vestsjælland om bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Vi glæder os til samarbejdet.

12. december
2019

Idéoplæg til nyt erhvervsbyggeri på byggetomt i Sydhavnen

For mere end 10 år siden stoppede man byggeriet af et kontorhus på Borgmester Christiansens Gade i Københavns Sydhavn.  Kun bygningens p-kælder og fundamentet nåede at se dagens lys inden arbejdet gik i stå. Siden da er der ikke sket meget på grunden, hvor kun græsset er blevet slået og et par vildtvoksende buske er skudt op. Sydhavnen er midt i en rivende udvikling og områdets byggeri og den kommende metro har med tiden gjort grunden langt mere attraktiv. Derfor mener vi tiden er inde til at give et frisk bud på en ny bygning. Billedet viser resultatet af vores koncept for projektet, der anvender det gamle fundament som base og pladsdannelser imellem bygningens forskudte struktur.

11. oktober
2019

Visualiseringer af indretning til Styrelsen for IT og Læring

I det seneste års tid, har vi arbejdet med en ny indretning til Styrelsen for It og Læring i Aarhus. Med udsigt til åbne kontormiljøer med specialfremstillede mødekupéer og mobile plantevægge, har vores 3d-visualiseringer hjulpet brugerne til at forstå og præge indretningen af deres nye lokaler. Det blev eksempelvis tydeligt for de involverede at den eksisterende blå gulvfarve skulle ændres, og det gav os anledning til at vælge andre tekstiler og træsorter til inventaret. Byggesagen er i fuld gang, og styrelsen flytter ind i deres nye lokaler i november. Vi glæder os til at vise det færdige resultat frem.

13. september
2019

Bygma Gruppen A/S - ny indretning af hovedsæde

Ole Hagen arkitekter har sammen med &Wainø og JL Engineering projekteret ny kantine, møde- og kontorfaciliteter for Bygma Gruppens hovedsæde i Søborg. Projektet omfatter alt fra disponering af funktioner til bearbejdning af detaljer. Der er arbejdet helhedsorienteret med at skabe enkle og lyse rum med fleksible anvendelsesmuligheder, som skal understøtte medarbejdernes daglige rutiner og behov. Det er både bygherres og vores ønske at styrke Bygma Gruppens identitet som en attraktiv arbejdsplads ved at synliggøre Bygmas ambitiøse bæredygtighedsprofil, målsætning, værdier og aktiviteter gennem materiale- og produktvalg samt informationsvægge og skærme. Projektet er udbudt i fagentreprise og byggeriet er netop startet op. Vi forventer at medarbejderne kan tage de nye faciliteter i brug til november og vi glæder os til at følge projektet.

15. juli
2019

Renovering af fællesarealer i ministerierne, Slotsholmsgade 10

I denne sommer kan ministrene i bl.a. Justitsministeriet og Udlændinge & Integrationsministeriet på Slotsholmsgade 10 tage deres nyistandsatte fællesarealer i brug. Vi har netop afsluttet istandsættelsen der omfatter husets hovedindgange, kontorgange, trapperum og udvalgte toiletter og anretterkøkkener. Den visuelle sammenhængskraft er bl.a. styrket i form af gennemgående rolige grå og hvide farvetoner, der understøttes af en ny og bedre belysning på vægge og i lofter. I gangarealerne er gulvene udskiftet til massive egetræsplanker med mørkegrå løbere som står i fin kontrast til den øvrige farveholdning. I køkkenerne er skabsfronterne ligeledes udført i egetræslameller der tilfører en varm glød til de lyse rum.

19. marts
2019

Ny reception i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Til stor glæde for medarbejderne i receptionen er vores projekt for ombygningen af ankomstområdet i Udlændinge- og Integrationsministeriets afdeling i Adelgade indviet. Lokalerne har fået en ny karakterfuld fremtoning, og receptionen er gjort mere synlig og imødekommende for besøgende og medarbejderne i huset. I en ventesituation kan man nu indtage de bløde møblementer i receptionslokalet eller foyeren. Fra receptionen gives adgang til de øvrige etager via en ny sikkerhedssluse i glas, der sikrer bygningen mod uønsket adgang. I området bag slusen, der førhen var et gennemgangsrum, har vi etableret en opholdszone med et lille mødebord og polstrede bænke. Flere af de gennemgående designelementer som de cirkulære loftslamper, tekstilfarverne, glasfolierne og træbeklædningen skaber sammenhæng med vores indretning af Flygtningenævnets lokaler i samme bygning. De farvede striber på væggene er et kunstværk af Ruth Campau fra 2012, som vi har møbleret omkring med accept fra kunstneren.

27. november
2018

Aktivitetsbaseret indretning af SDC-lejemål

I 1964 slog Ole Hagen arkitekter stregerne til Sparekassernes Datacentral. Bygningens lever i bedste velgående, og vi har med jævne mellemrum renoveret og vedligeholdt domicilets mange kontorer, serverrum og udearealer. SDC er fortsat til stede i bygningen, der også omfatter andre lejemål. I den forbindelse har vi udarbejdet et forslag til modernisering af et større lejemål på øverste etage. Indretningen tager udgangspunkt i aktivitetsbaserede arbejdspladser i et lyst og åbent miljø. Forslaget viser hvordan bygningen i sin grundlæggende fleksible struktur stadig er aktuel selv 54 år efter opførelsen.

27. november
2018

Workshop - Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring flytter deres jyske afdeling i nye lokaler. Ole Hagen arkitekter har i den forbindelse haft fornøjelsen af at facilitere en workshop for 15 repræsentanter af de ca. 110 medarbejdere. Vi skræddersyede to dages intensiv brugerinddragelse, som bl.a. omfattede en inspirationstur hos Vestas, Ditmer og Jysk A/S hovedsæde. Turen skabte en god fælles referenceramme på selve workshopdagen. I over seks timer bragte øvelserne ledelsen og medarbejderne igennem en lang række spændende diskussioner om deres fremtidige arbejdsplads. Workshoppens output er blevet et solidt springbræt for vores igangværende udarbejdelse af indretningen for styrelsen.

31. oktober
2018

Studietur i det jyske

Det er svært at overse de mange fine byggeprojekter, som er skudt op i Jylland i løbet af de sidste år. Vi besluttede derfor at drage afsted til det jyske for at få syn for sagen. Med et tætpakket program over to dage fik vi besøgt Kannikegården i Ribe, Vadehavscentret i Vester Vedsted, Tirpitz museum i Blåvand, Lego House i Billund og Fjordenhus i Vejle. De fem bygningers store forskelligheder gav anledning til mange faglige betragtninger og diskussioner om kvalitet i rum, materialer og udførelse. Generelt var niveauet i projekterne meget højt, og vi nød at opleve så stærke bygningskoncepter udfoldet fuldt ud.

15. oktober
2018

Nyt venteområde i Flygtningenævnet

Ombygningen af venteområdet i Flygtningenævnet står nu færdigt i en ny og mere værdig fremtoning for både asylansøgere og medarbejdere. Det nye udtryk løfter lokalerne ud af en mørk og lukket karakter, i en nænsom bearbejdning af belysning, farvevalg og møblering. Resultatet har åbnet rummene op og understøtter nu oplevelsen af en rar, tryg og imødekommende ventesituation. Vi har haft det ”grønne element” i fokus, der bl.a. udfoldes i beplantning og organiske former i udsmykning og fast inventar. Der stilles særlige krav til sikkerheden i venteområdet. Vi har derfor været i tæt dialog med Flygtningenævnet om hvordan rummene kan indrettes, så sikkerhedsforanstaltningerne ikke optager unødig opmærksomhed. Dette projekt er første fase af et igangværende indretningsprojekt, der også omfatter eksempelvis reception og modtagelse i stuen.

17. maj
2018

Lejerrådgivning i Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vores team af indretningsarkitekter præger endnu en gang de fine rum i Slotsholmsgade 10, som huser Økonomi- og Indenrigsministeriet. For øjeblikket lægges nye fine egetræsparketgulve i sildebensmønster. Vi har i en længere årrække haft fornøjelsen af at ombygge, istandsætte og indrette bygningens arealer. Se mere i linket herunder.

Vis Projekt
8. maj
2018

Facade- og tagrenovering i Indre By

Den midterste del af boligkarréen mod Adelgade og Hovedvagtsgade i Indre By vil i løbet af sommeren gennemgå en større facade- og tagrenovering. Der renoveres pudsede facader, blank mur, vinduer og tagene får ny naturskifer. Ole Hagen arkitekter er totalrådgiver på opgaven og fører løbende tilsyn på byggepladsen.

1. maj
2018

Indstilling til sagkyndig i Østre Landsret

Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Aftaleret har indstillet Ole Hagen arkitekters partner Ove Lund Jensen som sagkyndig til Østre Landsret. Ove ser frem til at bidrage med sin faglighed når indstillingen træder i kraft 1. januar 2019.

Med sin mangeårige erfaring og store viden indenfor udførelse af byggeri, er vi sikre på at Ove Lund Jensen i høj grad er kompetent til at løse de forestående opgaver.

18. december
2017

Vognporten – et særligt ”parkeringshus” på Gamle Carlsberg

Carlsbergs fine gamle hestevogne har med Vognporten fået nyt tag over hovedet. Ole Hagen arkitekter har tegnet og opført den elegante pavillonbygning, der nænsomt indskriver sig iblandt de fredede bygninger på pladsen foran Visit Carlsberg. Et af Vognportens særlige kendetegn er de karakteristiske røde trælameller, som danner pavillonens halvåbne vægge og portåbninger. Afhængigt af vejrforholdene kan kuskene manuelt åbne eller lukke lamellerne for regn og sne, uden at afbryde luftgennemstrømningen som er vigtig for at bevare vognenes trækonstruktioner. Med plads til seks hestevogne på brostenene under bygningens ståltag, må Vognporten uden tvivl være Carlsbergsbyens mindste, men mest særlige ”parkeringhus”.

20. juni
2017

Klarlund Axel Towers

Klarlund Vesterbrogade er flyttet til Axel Towers.
Ole Hagen arkitekter har som totalrådgiver med Rådgivende Ingeniører Balslev A/S ombygget og indrettet den eksklusive ur- og smykkebutik med udgangspunkt i design konceptet fra Østergade afdeling.
Butikken er indrettet med udvalgte brands i eget design integreret i Klarlunds designunivers.
Kundeskranken med fasetslebet hvid corian i ”diamantmønster” markerer sig foran den buede udstillingsvæg beklædt med børstet egetræsfinér.
Til butikken har vi designet et stofbeklædt guldkassetteloft inspireret af etruskerforbandtet.
Over den runde udstillingsdisk i midten hænger en specialdesignet lysekrone med inspiration fra de mekaniske dele i urværket.

5. maj
2017

Indvielse af ny lagerhal for Karberghus a/s

Vi har afsluttet byggeriet af en ny lagerhal til Karberghus a/s i Vallensbæk. Afleveringsprotokollen blev i bedste ”lager-stil” underskrevet på en løftet europalle, og efterfølgende blev seancen markeret med håndtryk og fyldte champagneglas.

Ole Hagen arkitekter har som totalrådgiver ført byggeriet sikkert i mål, ved alt fra myndighedshåndtering projektering, tilsyn og byggeledelse. Bygningen er udført i tråd med de omkringliggende haller, men er naturligvis tilpasset alle de nyeste krav for lagervirksomhed. Byggeriet omfattede bl.a. en særlig teknisk bedrift, i kraft af det glittede betongulv, der er støbt som én sammenhængende 2600 m2 stor flade uden dilatationsfuger.

26. april
2017

Ny Klarlund butik i Axel Towers

Vores gode samarbejde med Klarlund ure og smykker fortsætter, og vi er ved at etablere en helt ny butik i Axel Towers i København. Vi viderefører Klarlunds nye stærke visuelle identitet, der kendes fra den nyligt ombyggede flagshipstore i Østergade. Den nye butik får således også specialfremstillet inventar, udstillingsfaciliteter og lofter, der tilpasses Axel Towers særlige arkitektur. Vi byder velkommen til det eksklusive ur- og smykkeunivers, når butikken åbner i løbet af juni 2017.

Ole Hagen arkitekter er totalrådgiver (inventar- og bygningsprojekt samt byggeledelse) med Balslev som underrådgiver. I skrivende stund er Wicotec Kirkebjerg i fuld gang med at etablere de tekniske installationer, imens bygningsarbejderne sideløbende udføres af Jakon og inventaret produceres hos Gribskov Inventarsnedkeri.

21. marts
2017

Bella Vista facaderenovering afsluttes til sommer

Facaderenoveringen af Bella Vista er i fuld gang, og er nu gået ind i sidste fase under tilsyn og byggeledelse af Ole Hagen arkitekter. Arbejdet med anden etape er ganske omfattende, med udbedringer af murværk, pudsede flader og renovering af de flotte gamle glaspartier. Genskabelsen af bygningens smukke hvide facader står allerede færdig mange steder, til glæde for både beboere og de mange forbipasserende på Bellevue. Hele projektet forventes afsluttet denne sommer 2017, og vi er glade for snart at kunne præsentere et rigtig flot resultat.

10. marts
2017

Forårstur til Klarlund Østergade (Del2)

Anden del af forårsturen var et visit til et indretningsprojekt fra Ole Hagen arkitekters egne rækker. Her fik alle muligheden for at se det eksklusive nye design for butiksmiljøet i Klarlund Østergade. Sille Øbing-Jørgensen, der har stået i spidsen for konceptet, forklarede indlevende om de mange design- og håndværksmæssige bedrifter der gør projektet så vellykket. Historien om de hvide diamantfacetterede corian-skranker, specielt CNC-fræset og derefter omhyggeligt håndpoleret på alle små flader, blev modtaget med imponerede smil af hele gruppen. Butikken er nu forankret i gedigne nordiske værdier med sandblæst eg og spinkle messingdetaljer indhyllet i lyse farvenuancer. På trods af udfordringen med at samle de mange urmærkers særegne udtryk i samme lokaler, står Klarlund samlet set med en stærk visuel identitet i mange år fremover.

Vis Projekt
10. marts
2017

Forårstur til Ragnarock Roskilde (del 1)

Traditionen tro var hele Ole Hagen arkitekter på udflugt i første halvdel af det nye år. Turens første stop var det karakteristiske Ragnarock museum for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde. Museets arkitektur gav anledning til gode diskussioner om den gyldne bygningskrop i mødet med Musicon-grundens rå betonlandskab. De faglige betragtninger blev hurtigt afløst af entusiastiske fortællinger, anekdoter og nostalgisk gensynsglæde i den veludførte musikudstilling. Ragnarock var uden tvivl et besøg værd, og vi gik derfra med både arkitektonisk input og sjove musikalske oplevelser.

1. februar
2017

Københavns Politigård - aflevering af etape 1 og 2

Arbejdet med fagtilsyn på Købehavns Politigård, genopretning går ind i sin sidste fase med afleveringen af nyrestaurerede toiletgrupper, Parolesalen samt Politidirektørens kontor. Særligt den ombyggede vagtfunktion ved ankomsten til Politigården, hvor kunstneren Puk Lippmann har stået for fantastiske farvesætning og udsmykning har krævet stor opmærksomhed.

12. januar
2017

Besøg på tegnestuen

Vi har i tirsdags haft besøg af direktøren for Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, der på sin vej rundt til nogle af Danmarks udvalgte tegnestuer lagde vejen forbi på Kong Georgs Vej. Mødet gav bl.a. mulighed for drøftelser af eksempelsamlingen ”Arkitektur med merværdi”.

25. oktober
2016

ZOO Porten til Savannen

Gangbroen for publikum gennem savannen i Søndermarken er nu åbnet. Næsehorn og giraffer er igen lukket ud på området og kan mødes “i øjenhøjde” fra gangbroen

Vis Projekt
3. oktober
2016

Turen gik til Madrid

Onsdag aften drog vi 13 mand til Madrid.
Torsdag gik nordpå med den “Blå Metro linje”, fredag på gåben “Madrid Classic”, lørdag på cykel sydpå langs floden og søndag “det vi ikke nåede” inden hjemrejsen.
Madrid har meget at byde på arkitektonisk, kulturelt og socialt

1. oktober
2016

Danske Bank - Holmens Kanal 4

Tagrenovering af 1000 m2 kobbertag med 23 kviste er nu færdig.
Tegnestuen har forestået projektering, udbud, delt byggeledelse, miljø- og sikkerhed samt fagtilsyn (fagentrepriser)
I forbindelse med tagrenoveringen er udført et stort miljøsaneringsarbejde omkring de tekniske installationer (ventilation, VVS og EL)

28. juli
2016

status på "porten til Savannen"

Arbejdet med det nye Savanneanlæg skrider planmæssigt frem.
Udsigtsplatformen og formidlingshuset mellem næsehorn- og girafanlægget er nu delvist åbnet for publikum, mens der stadig er stor aktivitet på Savannen i det store arbejde med færdiggørelsen af landskabet på Savannen.

22. juni
2016

Kollegie- og studieboliger Flintholm 2

Lokalplanen for kollegiebyggeriet Flintholm 2 er godkendt.

I projektet er der lagt stor vægt på at sikre en ny bebyggelse med varme, imødekommende og levende facader i høj arkitektonisk kvalitet.

Der planlægges indrettet 64 stk. 1-værelses og 28 2-værelses kollegie/studieboliger med eget køkken, toilet og bad. Der etableres et fællesrum på taget med udgang til fælles tagterrasse samt et dobbelthøjt fællesrum i stuen

Opholdsarealer består af et gårdrum, grønne taghaver og -terrasser, altaner og et grønt gårdareal.

Vi påbegynder projektering august 2016

4. december
2015

Arkitektforeningen flytter til Aabenrå i det indre København

Istandsættelsen af det gamle musikhistoriske museum til Arkitektforeningen kommende lejemål er afsluttet.

Den fredede ejendom ejes af ejendomsselskabet Karberghus A/S.

Arkitektforeningen er flyttet ind primo december 2015

Fakta: Fransk Reformert Præstegård er tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-1766) og opført i 1730-32

w